O nas

Biuro Biegłego Rewidenta „AL-FIN” jest wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2612. Właścicielem biura jest Alicja Ziółkowska posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta, które upoważniają do badania sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych.

Wysoki poziom badania sprawozdań finansowych zapewnia zatrudniony w biurze wykwalifikowany personel:
- Alicja Ziółkowska – posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta nr 4650;
- Justyna Grabowska-Sas – posiadająca certyfikat Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
nr 55454/2012;

W zakresie swojego działania biuro współpracuje również z dyplomowanymi ekonomistami o wieloletnim doświadczeniu zawodowym oraz specjalistami w sprawach prawno-podatkowych.

Biuro działa w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 tekst jednolity) oraz ma wdrożony system kontroli jakości opracowany w oparciu o uchwałę nr 1378/32/2009
KRBR z dnia 13.10.2009r.

Kontakt

„AL – FIN” Biuro Biegłego Rewidenta
Alicja Ziółkowska
96 – 100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 3B/ 55
Tel. 046 833-69-41
Tel. kom. 600 226 618
e-mail. biuro@alfin.com.pl

NIP: 836-111-62-48
REGON: 750729631